Nabór na minigranty ruszył!

MINIGRANTY

Sfinansujemy działania własne i pomysłowe inicjatywy naszych Wolonatriuszy_ek. W tym roku minigranty są przewidziane dla 5 pomysłów i przyznawane w ramach realizowanego przez Fundację projektu pn. “Strażnicy Praw Konsumentów”, dofinansowanego w ramach programu Korpus Solidarności ze środków NIW-CRSO.

Zespoły wolontariuszy Fundacji LexCultura złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu odpowiedzialnego za jego realizację.

Do 24.11.2023 r. do 23:59, tylko drogą elektroniczną, na adres e-mail: fundacja@lexcultura.pl

Na działania wolontariackie, które będę ukierunkowane na pobudzenie aktywności wolontariackiej w obrębie obszarów tematycznych zgodnych z działalnością statutową i misją Fundacji.

Przykładowo inicjatywy mogą dotyczyć:

 • organizacji konkursu z wiedzy konsumenckiej dla lokalnej społeczności (np. w szkole/małej miejscowości);
 • organizacji małego pikniku konsumenckiego/stoiska konsumenckiego podczas wydarzeń lokalnych;
 • przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla młodzieży/seniorów;
 • przeprowadzeniu, nagraniu i publikacji wywiadu z lokalnym
  rzecznikiem konsumentów;
 • stworzeniu niewielkiej publikacji konsumenckiej;
 • Regulamin konkursu:  pdf | doc
 • Wniosek konkursowy:  pdf | doc
 • Kryteria oceny projektu:  pdf | doc
 • Deklaracja lidera projektu:  pdf | doc
 • Sprawozdanie z realizacji:  pdf | doc

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź stronę projektu: Strażnicy Praw Konsumentów

Scroll to Top