Strażnicy Praw Konsumentów

Nasz plan

Budujemy ogólnopolską sieć wolontariacką z zakresu prawa konsumenckiego. Nasi Strażnicy Praw Konsumentów prowadzą akcje edukacyjno-informacyjne, mające na celu podniesienie świadomości konsumenckiej w swoich społecznościach oraz przeprowadzają obywatelskie kontrole przedsiębiorców, sprawdzając, czy przestrzegają oni praw.

Społeczeństwo obywatelskie

Chcemy zaangażować społeczność w działania edukacyjno-informacyjne i strażnicze. Pozwala nam to budować poczucie sprawczości wśród konsumentów w różnym wieku i pokazuje im, że samoorganizacja ma sens.

Jak zostać wolonatriuszKą/em?

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje pracę na rzecz organizacji pozarządowej. Chcesz pomagać rozwiązywać drobne sprawny konsumenckie? A może chciałbyś realizować inicjatywy edukacyjno-informacyjne w swojej społeczności? Nasi wolontariusze przeprowadzają również kontrole praktyk stosowanych przez przedsiębiorców.

Jeżeli chcesz pomagać innym, edukować, budować aktywne społeczeństwo obywatelskie, dbać o bezpieczeństwo konsumentów, monitorować działania przedsiębiorców i dołączyć do zespołu ludzi, dla których aktywna postawa to podstawa – rekrutuj!

Napisz do nas na adres: fundacja@lexcultura.pl.

FAQ

NIE – wszystkiego Cię nauczymy, przygotowaliśmy dla naszych wolonatriuszy szereg szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego. Przez cały okres naszej współpracy zapewniamy wsparcie merytoryczne opiekuna-prawnika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w każdej chwili możesz się z nim skontaktować i zapytać o poradę.

Dodatkowo w przypadku bardziej skomplikowanych spraw konsumenckich możesz zgłosić się do Dolnośląskiego Centrum Konsumenckiego. W ramach Centrum prawnicy udzielają bezpłatnych porad prawnych i z pewnością pomogą rozwiązać problem.

Musisz mieć ukończone 13 lat. Poza tym wolontariuszem możesz zostać w każdym wieku. Liczą się przede wszystkim chęci i zaangażowanie.

od 13. do 18. roku życia –  w tym okresie masz ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Dlatego konieczną częścią porozumienia wolontariackiego jest oświadczenie opiekuna ustawowego, który wyraża zgodę na jego zawarcie. Bez zgody opiekuna porozumienie nie jest prawomocne.

Zależy nam, żeby nasze wsparcie konsumenckie trafiało do wszystkich grup wiekowych. Pomagamy oraz edukujemy zarówno dzieci oraz młodzież, jak i seniorów. Każdy z nas jest konsumentem. Niejednokrotnie zdarzą się, że problemy z jakimi spotykają się poszczególne grupy wiekowe są różne, ale wychodzimy naprzeciw potrzebom każdej z nich.

Jeżeli chcesz zostać naszym wolontariuszem – napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie. Rekrutacja może odbyć się również on-line. Zależy nam, żeby Cię bliżej poznać i opowiedzieć Ci dokładnie, czym się zajmujemy oraz jak możesz się zaangażować. Następnie podpiszemy porozumienie, znajdą się tam wszystkie niezbędne informacje o warunkach naszej współpracy.

Porozumienie określa zakres obowiązków, sposób wywiązywania się z nich i ramy czasowe świadczeń ze strony wolontariusza. Na żądanie wolontariusza treść porozumienia może zostać potwierdzona na piśmie (jest to obowiązkowe w przypadku, gdy świadczenie wolontariusza jest wykonywane dłużej niż przez 30 dni), może on też zwrócić się z prośbą o pisemne zaświadczenie i opinię o wykonaniu świadczeń.

Oczywiście! Wolontariat jest dobrowolny, zawarte porozumienie możesz w każdej chwili rozwiązać.

Dla naszych wolontariuszy zaplanowaliśmy m.in.:

 • serię szkoleń i warsztatów z zakresu prawa konsumenckiego, zdobyta wiedza przyda się również w codziennym życiu,
 • “Pakiet Strażnika Praw Konsumentów”, zawierający praktyczne gadżety,
 • uruchomienie systemu międzynarodowej wymiany wolontariuszy pomiędzy organizacjami konsumenckimi w UE,
 • minigranty, czyli realizację ponad 15 pomysłów naszych wolontariuszy o wartości do 2 tys. zł,
 • wyjazdy integracyjne – doskonała okazja do nawiązania inspirujących relacji, wymiany doświadczeń, a także do odpoczynku i regeneracji sił.

Szkolenia i Warsztaty

Dla naszych wolontariuszy przygotowaliśmy serię szkoleń i warsztatów z zakresu prawa konsumenckiego. Omawiane zagadnienia mają przede wszystkim walor praktyczny - zdobyta wiedza przyda się im w codziennym życiu oraz pozwoli podejmować działania edukacyjno-informacyjne w swoich społecznościach, czy w mediach społecznościowych oraz przeprowadzać kontrole obywatelskie praktyk przedsiębiorców.

MINIGRANTY

Sfinansujemy działania własne i pomysłowe inicjatywy naszych Wolonatriuszy_ek. Minigranty przewidziane są dla 15 pomysłów i przyznawane są w ramach realizowanego przez Fundację projektu pn. “Strażnicy Praw Konsumentów”, dofinansowanego w ramach programu Korpus Solidarności ze środków NIW-CRSO. W najbliższych 3 latach, każdego roku wybierzemy i dofinansujemy 5 najciekawszych pomysłów. Nie zwlekaj i złóż wniosek w naborze na rok 2023!

Zespoły wolontariuszy Fundacji LexCultura złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu odpowiedzialnego za jego realizację.

Nabór wniosków w Edycji I trwa do 24.11.2023 r. do 23:59, tylko drogą elektroniczną, na adres e-mail: fundacja@lexcultura.pl

Na działania wolontariackie, które będę ukierunkowane na pobudzenie aktywności wolontariackiej w obrębie obszarów tematycznych zgodnych z działalnością statutową i misją Fundacji.

Przykładowo inicjatywy mogą dotyczyć:

 • organizacji konkursu z wiedzy konsumenckiej dla lokalnej społeczności (np. w szkole/małej miejscowości);
 • organizacji małego pikniku konsumenckiego/stoiska konsumenckiego podczas wydarzeń lokalnych;
 • przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla młodzieży/seniorów;
 • przeprowadzeniu, nagraniu i publikacji wywiadu z lokalnym
  rzecznikiem konsumentów;
 • stworzeniu niewielkiej publikacji konsumenckiej;
 • Regulamin konkursu:  pdf | doc
 • Wniosek konkursowy:  pdf | doc
 • Kryteria oceny projektu:  pdf | doc
 • Deklaracja lidera projektu:  pdf | doc
 • Sprawozdanie z realizacji:  pdf | doc

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 420 000 zł
Zadanie dofinansowane w ramach programu Korpus Solidarności ze środków NIW-CRSO
Czas trwania: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Scroll to Top