PROJEKTY (2023)

MAZOWSZANIE Z PRAWEM NA CZ@SIE - ED. 3

26.04.2023 - 15.12.2023
realizacja w trakcie

Dolnośląska Kampania Edukacji Konsumenckiej

13.03.2023 - 31.12.2023
realizacja w trakcie

warmia_mazury_LOGO_RGB

WARMIŃSKO-MAZURSCY KONSUMENCI

01.04.2023 - 15.12.2023
realizacja w trakcie

Cyberbezpieczni - 2. edycja

01.04.2023 - 10.12.2023


realizacja w trakcie

Łomża miastem świadomych konsumentów

19.03.2023 - 22.12.2023
realizacja w trakcie

Cyberbezpieczni w Poznaniu

01.03.2023 - 15.12.2023
realizacja w trakcie

Wrocław - miasto świadomych konsumentów

01.03.2023 - 30.11.2023
realizacja w trakcie

Senior z prawem na cz@sie ed.2 - plakat2

Senior na cz@sie! ed. 2

01.03.2023 - 30.11.2023

realizacja w trakcie

Cyberprawo dla młodzieży - jak nie złapać się w sieć

01.03.2022 - 30.11.2023
realizacja w trakcie

PROJEKTY (2022)

Młodzież z
prawem na cz@sie

15.09.2022 - 31.12.2023

projekt ogólnopolski
realizacja w trakcie

Senior na cz@sie!

15.07.2022 - 15.12.2022

projekt zakończony

Mazowszanie
z prawem na cz@sie

15.06.2022 - 15.12.2022

projekt zakończony

Rzeszowskie
Pogotowie
Konsumenckie

01.05.2022 - 15.12.2022

projekt zakończony

O prawie
spadkowym
bez tabu

01.04.2022 - 30.11.2022

projekt zakończony

Cyberbezpieczni


01.04.2022 - 30.11.2022

projekt zakończony

PROJEKTY (2021)

Ekonsumenci!

19.10.2021 - 10.12.2021

projekt zakończony

Bezpieczni
w sieci

15.08.2021-12.11.2021

projekt zakończony

Edukacyjne
spotkania
przy prawie

20.05.2021-31.12.2021

projekt zakończony

Spotkania
przy prawie.
Seniorzy
debatują w sieci

01.03.2021-24.05.2021

projekt zakończony