Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób:

  1. kontaktujących się z Fundacją i osobami działającymi na rzecz lub w imieniu Fundacji (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy),
  2. z którymi kontaktuje się Fundacja i osoby działające na jej rzecz lub w jej imieniu (telefonicznie oraz mailowo),
  3. osób zapisujących się na newsletter.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja LexCultura. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Kościuszki 35a/101; 50-011 Wrocław.

– przez e-mail: fundacja@lexcultura.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ wszedłeś w kontakt z Fundacją, działasz w imieniu lub na rzecz podmiotu, który skontaktował się z Fundacją albo Fundacja skontaktowała się z Tobą. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
odpowiedzieć na Twoje pytanie/zgłoszenie skierowane do Fundacji i/lub
realizować usługę newsletter

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej aktywności szczególnie w zakresie realizacji misji oraz celów statutowych, nawiązania współpracę z Tobą lub podmiotem w imieniu lub na rzecz którego się z nami kontaktujesz.  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji partnerskich w ramach działalności Fundacji, zapraszanie Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach oraz przekazywania innych informacji o działalności i możliwych formach współpracy, organizowanych przez nas projektach i wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności informacyjnej o funkcjonowaniu Fundacji.

4. Źródło danych.

Twoje dane otrzymaliśmy z publicznie dostępnych źródeł, bezpośrednio od Ciebie albo podmiotu, w imieniu którego lub na rzecz którego działasz.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie trwania interakcji pomiędzy Tobą a Fundacją (odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a także przez roku od ostatniego kontaktu. Po tym czasie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym współpracownikom, zwłaszcza dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7.Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Scroll to Top