Fundacja LexCultura została założona w 2020 roku, jednakże osoby zaangażowane w jej działalność zaczęły współpracować ze sobą już w 2016 roku w ramach Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Konsumenta i Konkurencji na Uniwersytecie Wrocławskim. Wspólna realizacja wydarzeń i projektów edukacyjnych w ramach działalności akademickiej doprowadziła do zacieśnienia współpracy w zakresie prawa konsumentów oraz cyberprzestrzeni, w efekcie czego powstała Fundacja LexCultura.

Główne cele Fundacji

I. działalność poradnicza, edukacyjna, oraz prewencyjna dotycząca cyberbezpieczeństwa,
II. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz użytkowników sieci.

Nasze działania

Prowadzimy system nieodpłatnego wsparcia prawnego dla użytkowników sieci. W tym celu uruchomiliśmy otwartą, bezpłatną infolinię, działającą od poniedziałku do środy w godzinach 15.00 – 20.00. Dzięki niej każdy może uzyskać poradę prawną z zakresu praw konsumentów w cyberprzestrzeni oraz innych problemów wynikających z korzystania z sieci np. kradzież tożsamości, wyłudzenia danych osobowych, oszustwa na internetowych platformach inwestycyjnych, dropshipping. Na infolinii można również zgłaszać sygnały dotyczące zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Dodatkowo, pomoc można uzyskać w formie mailowej. W tym celu prowadzimy specjalną skrzynkę mailową pod adresem cyberpomoc@lexcultura.pl.

Prowadzimy własny, pilotażowy projekt polegający na monitorowaniu treści publikowanych w Internecie (w szczególności przez przedsiębiorców i producentów gier komputerowych), w tym na portalach społecznościowych, pod kątem naruszeń praw internautów. W ramach zdiagnozowanych zagrożeń podejmowane są interwencje skierowane do nieuczciwych przedsiębiorców celem wyeliminowania wykrytych nieuczciwych praktyk.

W ramach działań edukacyjnych prowadzone są wraz z placówkami oświatowymi oraz kulturalnymi darmowe warsztaty (stacjonarne oraz on-line) poświęcone edukacji prawnej użytkowników cyberprzestrzeni, w szczególności dotyczące praw konsumentów w Internecie, bezpieczeństwa danych osobowych, kradzieży tożsamości, phishingu, cyberprzemocy.  Warsztaty przeznaczone są dla różnych grup odbiorców, w szczególności dla młodzieży oraz seniorów. Publikujemy także na swojej stronie internetowej oraz profilu społecznościowym na Facebook’u materiały edukacyjne (artykuły, podcasty, zbiór najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów wzorów pism).

Dodatkowym obszarem działań, który uzupełnia wyżej wymienione, jest przeciwdziałanie uzależnieniom od nowoczesnych technologii. W ramach Fundacji działa Krzysztof Piersa – jeden z nielicznych specjalistów z zakresu terapii cyber-uzależnień tj. uzależnień od nowoczesnych technologii oraz zwalczania zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. 

Jeżeli chcesz poznać nas bliżej, sprawdź: WŁADZE FUNDACJI