Wrocławscy Strażnicy Praw Konsumentów

2

Idea

Projekt ,,Wrocławscy Strażnicy Praw Konsumentów" stanowi reakcję na rewolucyjne zmiany w zakresie ochrony konsumentów, wynikające z implementacji dyrektyw unijnych: Omnibus, Cyfrowej, Towarowej.

Od 1 stycznia 2023 r. wszystkich przedsiębiorców dotyczą nowe obowiązki w zakresie m.in organizowania promocji i wyprzedaży, prezentowania cen, weryfikacji oraz prezentowania rzetelnych opinii. Pomimo wprowadzenia nowych zasad, wciąż nie wszyscy przedsiębiorcy wdrożyli odpowiednie procedury i rozwiązania, aby dostosować się do nowych przepisów. Celem projektu jest odpowiedź na naruszenia prawa przez lokalnych przedsiębiorców oraz zniwelowanie ich skutków.

Nasz plan

W ramach zadania planujemy zrekrutować grupę 5 Strażników Praw Konsumentów z Wrocławia. Zapewnimy im odpowiednie szkolenie z zakresu praw konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie. Wyposażeni w wiedzę Strażnicy przeprowadzą min. 50 kontroli w sklepach i punktach usługowych na terenie Wrocławia. W oparciu o zebrane przez Strażników materiały podejmiemy działania informacyjne oraz prawne względem przedsiębiorców stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe.
Black White Modern Handwritten Square Studio Logo(1)
Black White Modern Handwritten Square Studio Logo(3)

Budowanie SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Realizacja projektu pozwoli zaangażować lokalną społeczność w działania strażnicze oraz pomoże wyeliminować wykryte nieuczciwe praktyki przedsiębiorców (często stosowane nieświadomie) wzmacniając ochronę konsumentów we Wrocławiu. Projekt z jednej strony pozwoli zbudować poczucie sprawczości konsumentom i pokaże, że samoorganizacja ma sens, z drugiej pomoże przedsiębiorcom w zweryfikowaniu nieprawidłowości, których mogą nie być świadomi i umożliwić im podjęcie działań naprawczych.

WSPÓŁPRACA

Co ważne, nasz projekt nie ma na celu podejmowania działań represjonujących przedsiębiorców. Zależy nam, aby wskazać im uchybienia oraz sposoby dostosowania swoich działań do nowych przepisów prawa.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia świadomości prawnej lokalnej społeczności , w szczególności konsumentów oraz przedsiębiorców. Dzięki upowszechnianiu dobrych praktyk i rezultatów projektu, nadamy impuls - zarówno dla konsumentów, którzy powinni reagować na nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców ich praw jak i dla przedsiębiorców, aby dostosowali swoje działania do nowej prawnej rzeczywistości.

Black White Modern Handwritten Square Studio Logo(4)
promocja

PROMOCJA​

Za istotny cel projektu stawiamy sobie promowanie aktywnej postawy obywatelskiej i zwiększanie świadomości prawnej wśród wrocławskiej społeczności. W ramach projektu planujemy wystąpienia w lokalnych mediach, wpisy na mediach społecznościowych oraz publikację artykułu prasowego, aby zachęcić wrocławian do proaktywnej postawy na rynku.

Wystąpienia:  Audycja radiowa |  Artykuł prasowy:  Zapoznaj się

PARTNERSTWO​

Aby promować nasze działania działania oraz aktywną postawę konsumencką nawiązaliśmy współpracę z Fundacją ProPublika oraz Stowarzyszeniem Euro-Concret. Dzięki ich wsparciu liczymy na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.

partnerstwo
Black White Modern Handwritten Square Studio Logo(2)

EWALUACJA

W celu podsumowania rezultatów naszych działań przygotujemy raport. Zbierzemy w nim wnioski z przeprowadzonych kontroli i funkcjonowania nowych przepisów w praktyce. Będzie to dobra okazja do przeglądu praktyk stosowanych przez przedsiębiorców. Raport trafi do lokalnych instytucji konsumenckich i NGO oraz mediów, aby upowszechniać wiedzę w nowych regulacjach i edukować konsumentów. Wiosną 2024 r. zorganizowana zostanie również konferencja dla mediów, w trakcie której zaprezentujemy wyniki naszych kontroli.

Relacja z realizacji

  • 12.09.2023 r.  – ruszyła rekrutacja Strażników Praw Konsumentów. Chcesz dołączyć do naszego zespołu?  Zgłoś się!  Dowiedz się więcej:  Rusza rekrutacja Strażników!
  • 10.10.2023 r.  – udało nam się zrekrutować grupę 5 Strażników, lokalni aktywiści w najbliższym czasie przejdą szkolenie z zakresu praw konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie.
  • 11-12.10.2023 r.  – nasi Strażnicy odbyli pod okiem doświadczonego prawnika szkolenie z zakresu prawa konsumenckiego.
  • 02.11.2023 r.  – rozpoczynamy kontrole. W najbliższych tygodniach nasi Strażnicy przeprowadzą min. 50 kontroli w sklepach i punktach usługowych na terenie Wrocławia. Kontrole potrwają do dnia 15.12.2023 r. W galerii poniżej znajdziesz fotorelację naszych Strażników. Po zakończeniu kontroli przygotujemy pisma do skontrolowanych przedsiębiorców z informacją o wyniku kontroli oraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi.
  • 15.12.2023 r.  – zakończyliśmy I turę kontroli. Konsumenci wysyłali nam wiele zgłoszeń nieprawidłowości. W trakcie dotychczas dokonywanych kontroli w sklepach i punktach usługowych potwierdziliśmy je w ponad 80% przypadków. Do właścicieli punktów, w których wykryliśmy uchybienia, skierowaliśmy korespondencję z wynikiem kontroli i wskazówkami, jak prawidłowo organizować promocje. Dowiedz się więcej:  Prezentujemy wyniki
  • 15.01.2024 r.  – rozpoczynamy II turę kontroli. Po krótkiej przerwie nasi Strażnicy wznawiają działania strażnicze. Kontrole potrwają do 15.02.2024 r.

Audycja radiowa z prawnikiem

Zapraszamy wszystkich do wysłuchania audycji z naszym prawnikiem, który 25 stycznia na antenie Radia Wrocław opowiadał o naszym projekcie "Wrocławscy Strażnicy Praw Konsumentów" oraz o wynikach kontroli przedsiębiorców prowadzonych przez Strażników.

Cała audycja dostępna jest tutaj:  link do audycji

Materiały edukacyjne

W ramach naszej działalności powstał artykuł prasowy, który zwraca uwagę mieszkańców Wrocławia na zmiany zachodzące w trendach konsumenckich w kontekście troski o środowisko naturalne.

Artykuł: Troska o środowisko a zmiana trendów konsumenckich
Artykuł: Troska o środowisko a zmiana trendów konsumenckich

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 8 000,00 €
Zadanie finansowane przez Unię Europejską
Czas trwania: od 1 września 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

„Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges - Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV

Scroll to Top