Rusza rekrutacja Strażników Praw Konsumentów!

Rusza rekrutacja

Strażników Praw Konsumentów do naszego nowego projektu!

Od 1 stycznia 2023 r. wszystkich przedsiębiorców dotyczą nowe obowiązki w zakresie m.in organizowania promocji i wyprzedaży, prezentowania cen, weryfikacji oraz prezentowania rzetelnych opinii. Dynamika zmian oraz ich zakres wprowadziły niepewność i swoiste "lekceważenie prawa".

Chcemy odpowiedzieć na naruszenia prawa przez lokalnych przedsiębiorców. Wykorzystując lokalny potencjał społeczny planujemy zrekrutować grupę 5 Strażników Praw Konsumentów, którzy wyposażeni w wiedzę dot. nowych przepisów, przeprowadzą min. 50 kontroli w sklepach i punktach usługowych na terenie Wrocławia.

W oparciu o zebrane przez Strażników materiały podejmiemy adekwatne działania informacyjne oraz prawne względem przedsiębiorców stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe. W końcowym etapie przygotujemy raport i przekażemy go do lokalnych instytucji konsumenckich i NGO oraz mediów, aby poinformować o efektach funkcjonowania przepisów w praktyce.

Chcesz zostać Strażnikiem i dołączyć do naszego projektu?  
Zgłoś się do nas!
📧  fundacja@lexcultura.pl
☎️  730 336 909

Masz pytania? Odpowiedzi udzieli na nie koordynator projektu: Krzysztof Pławecki
☎️  600 162 240

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj o projekcie i dołącz do zespołu:
  ▸   Wrocławcy Strażnicy Praw Konsumentów:   strona

Obserwuj nas również:  post facebook

Scroll to Top