I tura kontroli zakończona! Prezentujemy wyniki.

I TURA KONTROLI ZAKOŃCZONA! PREZENTUJEMY WYNIKI

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w zakresie ochrony konsumentów wynikające z implementacji dyrektyw unijnych, m.in. dyrektywy Omnibus. Nowe przepisy nałożyły na wszystkich przedsiębiorców szczegółowe obowiązki dotyczące m.in uczciwego organizowania promocji i wyprzedaży oraz prezentowania cen.

W pierwszych miesiącach obowiązywania nowych przepisów wpłynęło do nas kilkadziesiąt zgłoszeń od konsumentów z Wrocławia, którzy informowali, że część przedsiębiorców nie przestrzega nowych regulacji.

Jako organizacja konsumencka, w odpowiedzi na zgłaszane przez Wrocławian nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, we wszystkich tych punktach sprzedażowych przeprowadziliśmy kontrole. Kontrole były prowadzone w oparciu o:

  • przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168);
  • przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161
  • wyjaśnienia Prezesa UOKiK dot. informowania o obniżce ceny (2023).

Na 50 skontrolowanych placówek, w 10 z nich, Strażnicy wraz z zespołem prawników nie stwierdzili naruszenia przepisów. Do tych przedsiębiorców wystosowaliśmy pisma z informacjami o przeprowadzonych kontrolach oraz gratulacje za prawidłowe wdrożenie Dyrektyw.

W 40 skontrolowanych placówkach, Strażnicy wraz z zespołem prawników stwierdzili naruszenie przepisów przez przedsiębiorców poprzez zastosowanie nieuczciwych praktyk. Do tych przedsiębiorców wystosowaliśmy pisma o przeprowadzonej kontroli oraz wytyczne co do postępowania, jakie jest uznawane za zgodne z prawem. Z uwagi na zastosowane nieuczciwe praktyki rynkowe, Fundacja zwróciła się także z roszczeniem zaprzestania stosowania nieuczciwych praktyk oraz wnioskiem o dobrowolne wsparcie celu społecznego tj. działań związanych z prowadzeniem dla konsumentów bezpłatnej pomocy prawnej przez Fundację.

Od połowy stycznia ruszamy z II turą kontroli, która wykaże, czy przedsiębiorcy dostosowali się do naszych wytycznych i wskazówek. Wyniki wszystkich kontroli opublikujemy w raporcie, którego publikacja nastąpi w marcu 2024 r. i będzie on dostępny na stronie: https://lexcultura.pl/projekty/wroclawscy-straznicy-praw-konsumentow/

Jeśli masz zastrzeżenia co do naszych działań, możesz nas o tym powiadomić, wysyłając mail na adres fundacji fundacja@lexcultura.pl.

Scroll to Top