Zaległe raty a blokowanie IMEI telefonu

Jeżeli sprzedawcą telefonu jest operator telekomunikacyjny (np. Play, Plus), to może on zastrzec w umowie, że pozostaje właścicielem urządzenia, aż do chwili otrzymania od kupującego całej ceny za telefon. Według mnie wątpliwe jest jednak, czy w takiej sytuacji operator może zablokować numer fabryczny IMEI, jeżeli konsument zalega z ratami za telefon a przedsiębiorca wcześniej nie …

Zaległe raty a blokowanie IMEI telefonu Read More »