Zaległe raty a blokowanie IMEI telefonu

Istnieje możliwość zastrzeżenia przez sprzedawcę własności rzeczy ruchomej aż do chwili, gdy kupujący uiści całość ceny. Co to oznacza?

Zaległe raty a blokowanie IMEI telefonu Read More »