Emotikony – nowy problem prawny

Emotikony to proste ideogramy zbudowane głównie ze znaków interpunkcyjnych. Stosowane są w rożnych formach komunikacji elektronicznej, jako zapis uczuć wyrażanych w mowie intonacją lub mimiką1. Słowo emotikon powstało z połączenia angielskiego emotion (emocja) oraz icon (ikona), a w słowniku OXFORD zamieszczono przykłady jego użycia np. „Ważne jest, aby podczas wysyłania wiadomości e-mail używać emotikonów do …

Emotikony – nowy problem prawny Read More »