„Szczerze polecam!” – kilka słów o opiniach w Internecie

“DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EDUKACJI KONSUMENCKIEJ” ARTYKUŁ 4.

Poniższy artykuł pt. “Szczerze polecam! – kilka słów o opiniach w Internecie” powstał w ramach realizowanego w okresie: 13 marca – 31 grudnia 2023 r. projektu pt. “Dolnośląska Kampania Edukacji Konsumenckiej”. Przygotowany przez nas szereg publikacji służy szerzeniu świadomości i wzmocnieniu wiedzy o prawach konsumenta wśród mieszkańców Dolnego Śląska, w szczególności wśród seniorów i młodzieży.

Czwarty z artykułów porusza kwestię opinii produktów zamieszczanych w Internecie – czy można im ufać? Jakie przepisy regulują ich funkcjonowanie oraz w jaki sposób są weryfikowane? Na te pytania odpowiadamy poniżej 

 

Wprowadzenie

Można powiedzieć, że dobra opinia dźwignią handlu. Badania społeczne wskazują, że blisko 93% osób kupujących w sieci kieruje się przy podjęciu decyzji o zakupie opiniami o danym produkcie¹. Pozostaje jednak pytanie – na ile można ufać takim opiniom?

Nowelizacja prawa konsumenckiego

Z dniem 1 stycznia 2023 r. na skutek dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego wprowadzono szereg obowiązków informacyjnych spoczywających na przedsiębiorcach oraz rozszerzono katalog praktyk, które nazywamy nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Głównym celem zmian w prawie jest zapewnienie większej przejrzystości umów zawieranych w Internecie oraz zapewnienie konsumentom dostępu do informacji, które pozwolą mu na bardziej świadome decyzje zakupowe.

Weryfikowane opinii o produkcie

Pamiętajmy, że decyzja o udostępnianiu opinii o produktach należy wyłącznie do przedsiębiorcy. Jeżeli zdecyduje się on nie udostępniać takich opinii, nie będzie wtedy objęty dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi. Jednak w przypadku gdy przedsiębiorca umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, ma obowiązek poinformować, czy i w jaki sposób zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go nabyli.

Przykładowe formy weryfikacji

Weryfikacja opinii przez przedsiębiorców może przyjąć formę umożliwienia dodawania opinii jedynie przez zalogowanych konsumentów, którzy zakupili i otrzymali dany produkt, wprowadzenia wymogu podania danych umożliwiających połączenie konsumenta wystawiającego opinię z zakupionym produktem (np. numer zamówienia) lub przesyłanie konsumentowi po zrealizowaniu transakcji dedykowanego linku do wystawienia opinii o zakupionym towarze. Informacje te muszą być jasne i zrozumiałe oraz powinny zostać udostępniane z tego samego interfejsu, w którym są publikowane opinie (np. poprzez hiperłącze).

Rzekomo „zweryfikowane opinie”

Twierdzenie przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, choć przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia czy opinie te pochodzą od tych konsumentów, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, za co przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Nieprawdziwe lub zniekształcone opinie konsumentów

Kolejną nieuczciwą praktyką rynkową jest zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów, albo ich zniekształcanie, w celu promowania produktów. Jako przykłady zakazanych praktyk manipulacyjnych można wskazać:

  • publikowanie samych pozytywnych opinii i usuwanie negatywnych,
  • powiązanie rekomendacji konsumenta z inną treścią niż treść, którą konsument zamierzał zarekomendować
  • dostarczanie konsumentom wypełnionych wcześniej wzorów pozytywnej opinii,
  • nawiązywanie kontaktu z konsumentami podczas procesu moderacji, aby zachęcić ich do zmiany ich opinii lub wycofania negatywnych opinii.

Czy można ufać opiniom, które znajdują się w Internecie?

Opinie w sieci są cennym źródłem wiedzy na temat produktów, które zamierzamy kupić. Ale nie można im jednak ślepo ufać! Przede wszystkim – należy zachować czujność, porównać recenzje w kilku źródłach, sprawdzić, czy zamieszczane komentarze są przez przedsiębiorcę weryfikowane i w jaki sposób. Kupowane komentarze często są pisane w specyficznym stylu, idealizują produkt, nie zawierają błędów – na to również zwróć uwagę. Przed zakupem nie zapomnij sprawdzić danych kontaktowych sprzedawcy oraz regulaminu. Jeżeli będziemy trzymać się tych prostych zasad, nasze zakupy powinny odbyć się bez przygód.

Udanych zakupów w sieci!

Podstawa prawna: art. 6 ust. 4 pkt 7 oraz art. 7 pkt 25-26 ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Stan prawny na dzień: 13.08.2023 r.

¹ Fałszowanie opinii w Internecie. Doświadczenia konsumentów na podstawie badania PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKiK – Raport dotyczy badania z października 2020 r.

🢡  Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj: Dolnośląska Kampania Edukacji Konsumenckiej (klik) 
🢡  Link do artykułu w wersji publicystycznej: “Szczerze polecam! – kilka słów o opiniach w Internecie” artykuł (klik)
🢡 Znajdziesz nas również na: https://www.facebook.com/LexCultura/posts/

Artykuł powstał w ramach realizacji zadania publicznego pt. “Dolnośląska Kampania Edukacji Konsumenckiej” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.​

Scroll to Top