DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EDUKACJI KONSUMENCKIEJ

Projekt Fundacji LexCultura pt. “Dolnośląska Kampania Edukacji Konsumenckiej” na celu ma poszerzenie świadomości oraz wzmocnienie wiedzy o prawach konsumenta wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Odbiorcami zadania, są mieszkańcy województwa dolnośląskiego, w szczególności seniorzy (tzw. srebrni konsumenci) oraz młodzież. Aby kompleksowo osiągnąć zakładany efekt społeczny, koncepcja naszego projektu obejmuje różnorodne formy działań.

  • dla młodzieży tj. uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zorganizujemy 70 lekcji;
  • dla seniorów tj. osób w wieku 60+ zorganizujemy 20 otwartych, dwugodzinnych spotkań. Zajęcia te dotyczyć będą najistotniejszych kwestii konsumenckich związanych z osobami starszymi oraz nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez przedsiębiorców wobec srebrnych konsumentów;
  • dla nauczycieli zorganizujemy dedykowane pracownikom dolnośląskich szkół 4 otwarte szkolenia;
  • opracujemy dwie edukacyjne publikacje, jedna dedykowana seniorom, druga młodzieży;
  • opracujemy 3 edukacyjne nagrania video – rozmowy z ekspertami pracującymi w urzędach zajmujących się ochroną praw konsumentów;
  • opracujemy 10 artykułów na temat wzmocnienia świadomości i postaw konsumenckich;
  • zorganizujemy i weźmiemy udział w 10 merytorycznych audycjach radiowych/programach telewizyjnych.

ARTYKUŁY KONSUMENCKIE

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 50 000 zł
Zadanie finansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego
Czas trwania: od 13 marca do 31 grudnia 2023 r.

Scroll to Top