Podsumowanie Konferencji w Trewirze

PODSUMOWANIE KONFERENCJI W TREWIRZE

W dniach 7-8 października 2021 r. nasi prawnicy wzięli udział w Annual Conference on European Consumer Law 2021 w Trewirze. Konferencja była jednym z najważniejszych europejskich wydarzeń tego roku, poświęconych ochronie praw konsumentów.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele europejskich organizacji i instytucji zajmujących się prawami konsumenta m.in. Ulrich Becker (Partner, CMS Hasche Sigle), Benoît Chantoin (Director Legal and Consumer Affairs, ECTAA – The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations). Podczas konferencji omawiano zagadnienia dotyczące Nowej Agendy Konsumenckiej, zmian w procesie legislacyjnym (min. ujednolicenie złącz ładowarek urządzeń elektronicznych redefinicji instytucji gwarancji, odpowiedzialności producentów za wytworzone towary), zmian w dyrektywie o kredytach konsumenckich , wpływu ostatnich orzeczeń TSUE na ochronę konsumentów, koncepcji podatności konsumentów na zagrożenia i manipulacje (w szczególności transakcji internetowych), uczciwości w społeczeństwie cyfrowym oraz ochrony przed niebezpiecznymi zabawkami. Konferencja ma szczególne znaczenie dla NGO zajmujących się prawami konsumenta.

Dzięki konferencji, Fundacja LexCultura mogła nawiązać współpracę z prawnikami oraz organizacjami z całej UE. Pozwoli to nam w przyszłości nie tylko na profesjonalizację naszych działań, wymianę doświadczeń, ale także poszerzanie obszaru aktywności Fundacji.

Udział prawników Fundacji w konferencji był możliwy dzięki dotacji z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (w ramach PROO5), za co serdecznie dziękujemy.

Scroll to Top