Wsparcie w ramach PROO

Serdecznie dziękujemy Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za wsparcie zapewnione nam w ramach projektu PROO, które umożliwiło nam zakup sprzętu.

wsparcie w ramach PROO5

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za otrzymane wsparcie w ramach PROO5. Dzięki pomocy, Fundacja mogła zakupić niezbędny dla naszej działalności statutowej sprzęt elektroniczny.Wkrótce widzimy się na szkoleniach!

Dziękujemy za wsparcie!

… i docenienie naszych działań! Właśnie dotarła do nas drukarka, którą Fundacja mogła kupić dzięki dotacji z środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W lipcu nasz stary sprzęt uległ awarii. Niestety koszt zakupu profesjonalnego urządzenia był bardzo wysoki, dlatego Fundacja LexCultura zwróciła się o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata …

Dziękujemy za wsparcie! Read More »

Scroll to Top