Cyberprawo dla młodzieży – jak nie złapać się w sieć. Edycja 2.

O projekcie

Projekt skierowany jest do młodzieży z publicznych szkół podstawowych (klasy 5-8) oraz ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu wrocławskiego. Celem niniejszego zadania jest podniesienie poziomu świadomości prawnej w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci. Realizacja podobnych działań i zadań publicznych na terenie powiatu wrocławskiego w poprzednim roku pokazała, że problem ten jest obecnie bardzo żywy, a zapotrzebowanie młodzieży na edukację w tym temacie ogromne.

Zajęcia edukacyjne

Przeprowadzone zostanie 30 godzin zajęć dydaktycznych.

Zajęcia pozwolą uczestnikom poznać m.in.:
—konsekwencje prawne oraz przykłady nieroztropnej dystrybucji informacji oraz wizerunku w Internecie;
—prawne konsekwencje cyberprzemocy oraz hejtu;
—konsekwencje prawne dokonywania mikropłatności;
—najczęstsze oszustwa finansowe na platformach społecznościowych;
—prawne konsekwencje dotyczące inwestowania w sieci;
—najpopularniejsze oszustwa na subskrybenta;
—charakterystyczne cechy oszustwa typu "dropshipping".

4

Konsekwencje prawne nadużyć

Planujemy stworzenie nagrania video z prawnikiem specjalizującym się w obszarze konsekwencji prawnych nadużywania nowoczesnych technologii. Nagranie pokaże nie tylko konsekwencje w przypadku popełniania przestępstw/wykroczeń wynikających z aktywności w sieci, ale także wskaże sposoby zachowania w przypadku stania się ofiarą np. hejtu, stalkingu czy też gróźb karalnych.

Broszury

W ramach projektu zaprojektowane zastaną broszury opisujące najistotniejsze oraz najczęstsze naruszenia prawa dotyczące aktywności młodych osób w sieci. Ich dystrybucja pozwoli uświadamiać (w szczególności uczniów) jakie konsekwencje prawne może przynieść aktywność w sieci, a także gdzie ewentualnie zgłaszać naruszenia oraz otrzymać wsparcie.

Publikacje

Stworzone przez Fundację w zeszłym roku publikacje edukacyjne będą dalej dystrybuowane. W sposób przystępny i prosty przekazują one mieszkańcom powiatu wrocławskiego wiedzę o podstawowych przepisach dot. użytkowników sieci oraz o zagrożeniach cyberprzestrzeni na jakie narażeni są internauci.

Wywiad z prawnikiem

Pracujemy nad nagraniem ze specjalistą z dziedziny nadużywania nowoczesnych technologii. Premiera wkrótce.​

Materiały edukacyjne

Dla mieszkańców powiatu wrocławskiego przygotowaliśmy materiały edukacyjno-informacyjne. Będą one dostępne w tej zakładce.

Kwartalnik 1: Zagrożenia w sieci
Kwartalnik 1: Zagrożenia w sieci
Kwartalnik 2: Cyberprzemoc
Kwartalnik 2: Cyberprzemoc
Kwartalnik 3: Bezpieczeństwo prawne w sieci
Kwartalnik 3: Bezpieczeństwo prawne w sieci

Broszura

Powstała w ramach zadania broszura "Nie hejtuje - hejt banuję!" koncentruje się wokół zagadnienia hejtu, przybliżając jego istotę, konsekwencje prawne i sposoby przeciwdziałania mu.

Broszura hejt
Broszura: "Nie hejtuje - hejt banuję!"

Autor: dr adw. Tomasz Grudziński |  Skład i grafika: Natalia Kiełbasa​

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 18 000 zł
Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego.
Czas trwania: od 1 lutego do 30 listopada 2024 r.

Scroll to Top