WSPÓLNOTA INTERESÓW KONSUMENCKICH

Nasz plan

Punktem wyjścia do realizacji projekt pn. "Wspólnota interesów konsumenckich" jest stworzenie interdyscyplinarnej grupy ekspertów składającej się z przedstawicieli konsumenckich NGO, urzędów i instytucji (UOKiK, ECK, UKE, URE), a także firm i reprezentantów środowiska akademickiego.

ZADANIA GRUPY EKSPERCKIEJ

Grupa ekspercka będzie prowadziła badania i analiz dotyczące funkcjonowania nowych przepisów konsumenckich wprowadzonych wskutek prawodawstwa UE (w szczególności dyrektywy Omnibus, Towarowej i Cyfrowej). Efekty prac zostaną ujęte w raporcie poświęconym skuteczności mechanizmów wprowadzonych przez nowe przepisy, stopnia ich wdrożenia przez przedsiębiorców oraz ocenie zaspokojenia społecznych potrzeb związanych z praktykami przedsiębiorców.

Projekt bez nazwy (3)

Nowe standardy

Eksperci opracują także Standard Obsługi Konsumenta, który będzie wyznacznikiem prokonsumenckiego i zgodnego z prawem UE podejścia firm, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia ochrony konsumentów.

PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ

Zwieńczeniem prac nad Raportem będzie zorganizowanie konferencji z udziałem mediów, na której zespół przedstawi główne wnioski wynikające z prac, a także przedstawi założenia Standardu Obsługi Konsumenta.

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 6 800 €
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).
Czas trwania: 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Scroll to Top