Wrocław - miasto świadomych konsumentów. Edycja 2.0

O projekcie

"Wrocław - miasto świadomych konsumentów. Edycja 2.0” to projekt skierowany do uczniów z wrocławskich szkół, którego celem jest edukacja młodzieży w zakresie przysługujących konsumentom praw, tworzenie indywidualnych, odpowiedzialnych wzorców konsumpcji, a także zagrożeń związanych z zakupami w sieci. Do końca listopada 2024 r. zorganizujemy i przeprowadzimy ponad 110 lekcji skierowanych do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Zajęcia edukacyjne

Głównym celem zajęć jest tworzenie indywidualnych, odpowiedzialnych wzorców konsumpcji oraz pogłębianie świadomości konsumenckiej uczniów w zakresie:

A. Przysługujących konsumentom praw oraz skutecznego dochodzenia roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą.
B. Promowania wymagającej i krytycznej postawy młodych konsumentów wobec reklam i komunikacji marketingowej.
C. Zagrożeń związanych z zakupami w sieci, d) objaśnienie systemu instytucjonalnej ochrony konsumentów w Polsce.
D. Zmian w prawie konsumenckim, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku.

Projekt bez nazwy (17)

Alternatywne narzędzia

Aby uatrakcyjnić zajęcia, wykorzystamy dedykowany celom edukacyjnym symulator pułapek internetowych stworzony w ramach projektu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Symulator osadzony jest w witrynie internetowej www.konsument.edu.pl i jest "Facebookiem do celów edukacyjnych".

Materiały

W ramach projektu powstanie broszurka edukacyjna dotycząca podstawowych praw konsumentów. Znajdą się w niej kontakty przydatne w poszukiwaniu specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych świadczących pomoc prawną w skomplikowanych sprawach.

Scenariusz zajęć

Lekcje przeprowadzone zostaną w oparciu o scenariusz zajęć.

Broszura edukacyjna

W ramach naszej działalności powstała broszura edukacyjna, która koncentruje się na kwestiach konsumenckich.

Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższych zajęć planowanych w ramach projektu:

  • Szkoła Podstawowa nr 12 Wrocław – 4.04.2024 r.  (4 godziny)
  • Zespół Szkół Dialogu Kultur Etz Chaim – 11.04.2024 r.  (6 godzin)
  • Szkoła Podstawowa nr 99 – 18.04.2024  (4 godziny)
  • Autorska Szkoła Samorozwoju we Wrocławiu – 18.04.2024 r.  (4 godziny)

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 35 240 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Wrocławia
Czas trwania: od 13 marca do 30 listopada 2024 r.

Scroll to Top