Wizyta studyjna i sieciująca

Wizyta studyjna i sieciująca dla osób reprezentujących Grantobiorców z woj. mazowieckiego i dolnośląskiego

W dniach 20 – 22 czerwca członkowie Fundacji LexCultura wzięli udział w wizycie studyjnej i sieciującej dla osób reprezentujących Grantobiorców z woj. mazowieckiego i dolnośląskiego. Wizyta odbyła się w ramach realizacji projektu SPLOT Wartości – Splot Values finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Projekt wspiera organizacje działające regionalnie i lokalnie, zapewniając im dostęp do różnych form wsparcia. Wizyta studyjna zorganizowana została przez Stowarzyszenie BORIS (w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP oraz Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej “UP-Date”) pod hasłem “Wrocław miastem równości – doświadczenia realizacji działań na rzecz demokracji i praw człowieka”. W czasie jej trwania poruszone zostały tematy takie jak, “Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, “Współpraca samorządu z NGO w zakresie równości, różnorodności i międzykulturowości” czy “Budowa dialogu międzykulturowego w przestrzeni miejskiej”.

Jako Fundacja ogromnie cieszymy się i doceniamy możliwość wzięcia udziału w przygotowanych dla nas spotkaniach!

Program wizyty

1[1]
Wizyta studyjna (plakat)
2[1]
Program wizyty (dzień 1)
3[1]
Program wizyty (dzień 2)
4[1]
Program wizyty (dzień 3)

Projekt: SPLOT Wartości

Projekt obejmuje wsparciem min. 460 organizacji pozarządowych i ok. 1000 osób – pracowników/członków/wolontariuszy tych organizacji. W ramach przyznanego wsparcia nasza Fundacja podjęła się realizacji projektu pn. "Wspólnota interesów konsumenckich". Jednym z przyjętych w jego ramach założeń jest stworzenie nowych standardów dla osługi konsumenta, które wyznaczą prokonsumenckie i zgodne z prawem UE zasady działania firm.

Za sprawą, podobnych do powyższej, wizyt studyjnych i seminariów, jako Fundacja możemy jeszcze lepiej poznać wymogi co do zwiększenia ochrony konsumentów.

Więcej informacji o projekcie: Wspólnota Interesów Konsumenckich

Scroll to Top