Tauron – opłata za prąd i nagły wzrost rachunków? Wyjaśniamy!

TAURON – OPŁATA ZA PRĄD I NAGŁY WZROST RACHUNKÓW? WYJAŚNIAMY!

Twoim dostawcą prądu jest Tauron i dostarczono Ci zawyżony rachunek za prąd? W związku z licznymi zgłoszeniami i skargami, jakie od ponad dwóch tygodni wpływają do naszej Fundacji na niepokojące działania firmy TAURON Sprzedaż sp. z o.o. chcemy wyjaśnić, co udało ustalić się naszym prawnikom. Konsumenci są zaniepokojeni drastycznym wzrostem rachunków za prąd i opłatą handlową, która pojawia się na fakturze.

 

Co udało nam się ustalić?

  1. Pod koniec 2022 r. firma TAURON Sprzedaż sp. z o.o., powołując się na zapisy zawarte w umowach, wysyłała do konsumentów drogą mailową lub listami nierejestrowanymi informację o zmianie cennika taryfy – dotyczyło to taryfy „z gwarancją ceny”.
  2. W nowym cenniku zmianie ulegała m.in. opłata handlowa, która wzrosła z około 15 zł na niekiedy nawet 150 zł.
  3. Jeśli konsument nie oświadczył w ciągu dwóch tygodni, że chce zostać przy dotychczasowym cenniku, umowa zostawała automatycznie odnowiona na nowych warunkach zaproponowanych przez Tauron. Tym samym opłata handlowa od stycznia wzrastała nawet 10-cio krotnie, czasem aż do 150 zł.
  4. W czerwcu i lipcu firma TAURON zaczęła wysyłać konsumentom faktury, w których domaga się uregulowania opłaty handlowej w nowej wysokości za okres od stycznia 2023 r. Kwota ta wynosi kilkaset złotych.
  5. W czerwcu firma TAURON rozesłała do klientów komunikat, w którym informuje, że:

   „Jeśli rozliczani są Państwo na podstawie Cennika, który został automatycznie odnowiony przed 30
   grudnia 2022 r., mają Państwo możliwość wypowiedzenia obowiązującego Państwa Cennika bez
   ponoszenia Opłaty jednorazowej w dodatkowym terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania tego
   pisma.”

  6. Z treści oświadczenia firmy wynika, że konsumenci, których umowy zostały w taki sposób automatycznie przedłużone, mogą w ciągu miesiąca bez konsekwencji wypowiedzieć nowy cennik. Daje to konsumentom możliwość powrotu do poprzedniego cennika, w którym opłata handlowa wynosiła kilkanaście złotych.

  7. Firma nie informuje co stanie się z wyższą opłatą handlową, która była naliczana konsumentom przez kilka miesięcy.

Co zrobić, jeżeli nie zgodziłeś się na zmianę cennika?

Jeśli otrzymałeś od TAURON Sprzedaż sp. z o.o. fakturę, w której spółka żąda uregulowania opłaty
handlowej rekomendujemy:

  1. Złóż wypowiedzenie nowych warunków umowy, które został automatycznie, bez twojej zgody odnowione przed 30 grudnia 2022 r. co skutkowało drastycznym wzrostem opłaty handlowej.
  2. Zażądaj anulowania opłaty handlowej, którą naliczano w związku z automatycznym odnowieniem bez twojej zgody. Wskaż, że działanie przedsiębiorcy nosi w Twojej ocenie znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej (art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym) i na podstawie art. 12 tej ustawy żądasz usunięcia ich skutków poprzez właśnie anulowanie opłaty.
  3. KONIECZNIE wyślij swoje zastrzeżenia na działania firmy TAURON Sprzedaż sp. z o.o. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na adres: dozik@uokik.gov.pl.

 1.  

 🢡  Zapraszamy do: Pobierz wzór pisma  

Scroll to Top