Srebrny Konsument 2.0

Projekt bez nazwy (3)

O projekcie

Projekt ma na celu podniesienie świadomości wielkopolskich seniorów w zakresie praw konsumenckich, a także zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń i sposobów zapobiegania im poprzez świadome korzystanie z praw konsumenckich. Odbiorcą zadania będzie grupa min. 1300 seniorów (tzw. srebrnych konsumentów) z obszaru wszystkich sześciu podregionów Województwa Wielkopolskiego.

Zajęcia edukacyjne

W czasie szkoleń poruszymy tematy dotyczące m.in.:
—praw związanych ze zwrotem oraz reklamacją wadliwych produktów i usług;
—zagrożeń związanych z funkcjonowaniem seniorów na rynku e-commerce;
—podstawowych praw konsumentów zawierających umowy przez Internet;
—nieuczciwych praktyk rynkowych i technik manipulacyjnych stosowanych na różnego rodzaju spotkaniach sprzedażowych;
—nieuczciwych działań firm windykacyjnych;
—zaciągania pożyczek/kredytów;
—dedykowanym seniorom reklam fałszywych produktów i usług.

Projekt bez nazwy (15)
Grafiki do postów (10)

W ramach zadania

1.Przeprowadzimy 65 trzygodzinnych spotkań z seniorami;
2.Opracujemy publikację edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa konsumenckiego;
3.Uruchomimy nieodpłatną infolinię konsumencką dla beneficjentów projektu.

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 113 000 zł
Zadanie finansowane ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego
Czas trwania: od 25 marca do 31 grudnia 2024 r.

Scroll to Top