WARMIŃSKO-MAZURSCY KONSUMENCI​

Projekt Fundacji LexCultura pt. “Warmińsko-Mazurscy Konsumenci” skierowany jest do młodzieży (uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz seniorów (tj. osób w wieku 60+) z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Projekt obejmuje zorganizowanie edukacyjnych spotkań, których celem będzie edukacja młodzieży i seniorów w zakresie aktualnych problemów konsumenckich oraz podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom.

W ramach zadania planowane jest

I.  Zorganizowanie i przeprowadzenie 30 spotkań (godzin dydaktycznych tj. 45 min) skierowanych do młodzieży (uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych).

II.  Zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie z instytucjami senioralnymi (tj. Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, ośrodki pomocy społecznej) 5 otwartych, dwugodzinnych spotkań skierowanych do seniorów;

III.  Stworzenie dwóch broszur edukacyjnych (jedna dedykowana młodzieży oraz druga seniorom), które dotyczyć będą podstawowych praw konsumentów oraz zawierać będą kontakty przydatne w poszukiwaniu specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych świadczących pomoc prawną w skomplikowanych sprawach.

Broszury edukacyjne

Broszura Młodzież Warmia
Broszura dla Młodzieży
Broszura Senior Warmia
Broszura dla Seniorów

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 11 500 zł
Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Czas trwania: od 1 kwietnia do 15 grudnia 2023

Scroll to Top