ŚWIĘTOKRZYSCY KONSUMENCI​

Projekt Fundacji LexCultura pt. “Świętokrzyscy Konsumenci” skierowany jest do młodzieży (uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz seniorów (tj. osób w wieku 60+) z terenu województwa świętokrzyskiego.

Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu edukacyjnych spotkań, w celu edukacji młodzieży i seniorów w zakresie aktualnych problemów konsumenckich oraz podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom. Podczas realizacji projektu nawiążemy szeroką współpracę z lokalnymi szkołami, instytucjami senioralnym (kluby seniora, UTW, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe) oraz mediami.

W ramach zadania planowane jest

I.  Zorganizowanie i przeprowadzenie 30 spotkań (godzin dydaktycznych tj. 45 min) skierowanych do młodzieży (uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych).
II.  Zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie z instytucjami senioralnymi (tj. Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, ośrodki pomocy społecznej) 5 otwartych, dwugodzinnych spotkań skierowanych do seniorów.
III.  Stworzenie dwóch broszur edukacyjnych (jedna dedykowana młodzieży oraz druga seniorom), które dotyczyć będą podstawowych praw konsumentów oraz zawierać będą kontakty przydatne w poszukiwaniu specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych świadczących pomoc prawną w skomplikowanych sprawach;
IV.  Wykorzystanie stworzonego przez Fundację poradnika konsumenckiego w języku ukraińskim.

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 11 600 zł
Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2023 r.
Czas trwania: od 15 maja do 15 grudnia 2023 r.

Scroll to Top