Senior na cz@sie!

Projekt Fundacji LexCultura pt. “Senior na cz@sie!” skierowany jest do seniorów (tj. osób w wieku 60+) z terenu województwa dolnośląskiego. Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu edukacyjnych warsztatów. Celem projektu jest edukacja osób starszych w zakresie bezpiecznego, odpowiedzialnego i efektywnego korzystania z Internetu i technologii cyfrowych oraz podstawowych praw, jakie przysługują seniorom w sieci.

W ramach zadania planowane jest:

  1. zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych skierowanych do dolnośląskich seniorów;

  2. opracowanie i wydrukowanie edukacyjnego poradnika dedykowanego seniorom w zakresie tematyki zajęć.

Wartość projektu: 10 000 zł
Zadanie finansowane ze środków Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu
Czas trwania: od 15 lipca do 15 grudnia 2022 r.

Scroll to Top