Cyberbezpieczni w Poznaniu

“Cyberbezpieczni” to projekt skierowany do młodzieży z publicznych szkół
podstawowych (klasy 7-8) oraz ponadpodstawowych znajdujących się na terenie miasta Poznania. Celem niniejszego zadania jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci w aspekcie profilaktycznym, ekonomicznym oraz społecznym.

 Realizacja zadania polegać będzie na:


a) przygotowaniu i przeprowadzeniu 62 godzin dydaktycznych dla min. 1300 uczniów szkół publicznych z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci. 

Zajęcia pozwolą uczestnikom poznać:
– zagrożenia oraz konsekwencje związane z nadmiernym korzystaniem z nowoczesnych technologii;
– pozorne i rzeczywiste szanse rozwoju osobistego za pośrednictwem gier;
– fizyczne i psychiczne konsekwencje uzależnienia (marnowanie czasu, aspołeczność, apatia);
– ryzyka oraz ewentualne konsekwencje nawiązywania znajomości przez Internet;
– konsekwencje oraz przykłady nieroztropnej dystrybucji informacji w Internecie;
– jak rozpoznawać oraz zwalczać cyberprzemoc oraz hejt.
– problematykę mikropłatności i cyfrowego hazardu;
– najczęstsze oszustwa finansowe na platformach społecznościowych;
– istotę kryptowalut i ryzyka związane z inwestowaniem w sieci;

b) przygotowaniu oraz dystrybucji poradnika tematycznego w wersji PDF (e-book) dotyczącego zagadnień związanych z w/w tematyką zajęć,  zawierającego również przydatne dane kontaktowe do głównych organizacji, które świadczą bezpłatną pomoc dla użytkowników sieci. Poradnik uwzględni dorobek praktyczny prowadzących zajęcia.

Wartość projektu: 20 690 zł
Zadanie finansowane ze środków Miasta Poznań
Czas trwania: od 1 marca do 15 grudnia 2023 r.

Scroll to Top