CYBERBEZPIECZNI W POZNANIU ​

[kliknięcie w grafikę przenosi do poradnika]

“Cyberbezpieczni” to projekt skierowany do młodzieży z publicznych szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz ponadpodstawowych znajdujących się na terenie miasta Poznania. Celem niniejszego zadania jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci w aspekcie profilaktycznym, ekonomicznym oraz społecznym.

 

Realizacja zadania polegać będzie na:
A)   Przygotowaniu i przeprowadzeniu 62 godzin dydaktycznych dla min. 1300 uczniów szkół publicznych z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci.
B)   Przygotowaniu oraz dystrybucji poradnika tematycznego w wersji PDF (e-book) dotyczącego zagadnień związanych z w/w tematyką zajęć,  zawierającego również przydatne dane kontaktowe do głównych organizacji, które świadczą bezpłatną pomoc dla użytkowników sieci. Poradnik uwzględni dorobek praktyczny prowadzących zajęcia.

Zajęcia pozwolą uczestnikom poznać m.in.:
  zagrożenia oraz konsekwencje związane z nadmiernym korzystaniem z nowoczesnych technologii;
  pozorne i rzeczywiste szanse rozwoju osobistego za pośrednictwem gier;
  fiizyczne i psychiczne konsekwencje uzależnienia (marnowanie czasu, aspołeczność, apatia);
  ryzyka oraz ewentualne konsekwencje nawiązywania znajomości przez Internet;
  konsekwencje oraz przykłady nieroztropnej dystrybucji informacji w Internecie;
  jak rozpoznawać oraz zwalczać cyberprzemoc oraz hejt;
–  problematykę mikropłatności i cyfrowego hazardu;
  najczęstsze oszustwa finansowe na platformach społecznościowych;
  istotę kryptowalut i ryzyka związane z inwestowaniem w sieci;

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 20 690 zł
Zadanie finansowane ze środków Miasta Poznań
Czas trwania: od 1 marca do 15 grudnia 2023 r.

Scroll to Top