Seniorze, skręć w pr@wo! Kierunek: bezpieczny Internet

Projekt pt. “Seniorze, skręć w pr@wo! Kierunek: bezpieczny Internet.” skierowany jest do seniorów (tj. osób w wieku 60+) z terenu 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego,wielkopolskiego oraz łódzkiego, a jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych podczas korzystania z sieci poprzez zwiększenie świadomości (w szczególności prawnej) i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu edukacyjnych warsztatów, opracowaniu i wydrukowaniu edukacyjnych publikacji, a także prowadzeniu nieodpłatnego poradnictwa stacjonarnego, telefonicznego oraz mailowego, w szczególności w zakresie praw, jakie przysługują seniorom w sieci.

W ramach zadania:

  • zorganizujemy i przeprowadzimy 20 trzygodzinnych, interaktywnych warsztatów edukacyjnych skierowanych do seniorów;
  • opracujemy i wydrukujemy edukacyjny poradnik dedykowany seniorom pt. “Konsument 60+ w sieci”, który będzie poświęcony bezpiecznemu, odpowiedzialnemu i efektywnemu korzystaniu z Internetu i technologii cyfrowych oraz zawierający kontakty przydatne w poszukiwaniu  specjalistycznych jednostek publicznych i  pozarządowych świadczących pomoc w sprawach cyfrowych (także prawnych);
  • uruchomimy nieodpłatny system działań poradniczych skierowany dla seniorów.

Materiały do pobrania:

Plakat - Spotkanie z seniorami - Aktywni+
Plakat - spotkanie z seniorami
aktywni+ infografika2
Infografika - Bezpieczne zakupy on-line
aktywni+ infografika
Infografika - Bezpieczny Internet

Wartość projektu: 58 376,50 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Czas trwania: od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.

Scroll to Top