KOLEJNA WYGRANA: BUDOWA SIECI WOLONTARIACKIEJ

Kolejna wygrana!

Nasz projekt pt. “Strażnicy Praw Konsumentów” dotyczący budowy największej w Polsce sieci wolontariackiej z zakresu prawa konsumenckiego zdobył pierwsze właśnie pierwsze miejsce w konkursie Korpusu Solidarności pt. “Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023 w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Spośród 346 złożonych ofert zakwalifikowaliśmy się do I WARIANTU dofinansowania, otrzymując je na 3 najbliższe lata.

W jego ramach planujemy m.in:

  1. uruchomić system wymiany wolontariuszy pomiędzy organizacjami konsumenckimi w UE,
  2. realizację ponad 15 pomysłów naszych wolontariuszy (w formie mikrograntów),
  3. nawiązać współpracę bilateralną z największymi organizacjami konsumenckimi w UE,
  4. wzmocnienie systemu edukacji konsumenckiej w Polsce, realizując kilkaset szkoleń dla uczniów i seniorów,
  5. budowę ogólnopolskiej sieci strażniczej, opertej na zaangażowaniu wolontariuszy.

Dodatkowe informacje:

Chcesz zostać wolontariuszem? Zapraszamy do współpracy!

Tworzona przez nas sieć wolonatariuszy ma na celu budowanie proaktywnego, świadomego społeczeństwa. Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się teamem, otwartym na ludzi kreatywnych i ambitnych. Nasz nowy projekt może zapewnić Ci możliwość realizacji swoich pomysłów w ramach przyznanych mikograntów. Dodatkowo, jako wolontariusze brać będziecie mogli udział w zagranicznych wyjazdach do innych europejskich organizacji konsumenckich.

Projekt finansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego
Czas trwania: od września 2023 roku do sierpnia 2026

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu czy naszego nowego projektu uzyskać można pod numerem telefonu 730 336 909 w godz. 09:00 – 16:00 lub pod adresem mailowym: fundacja@lexcultura.pl.

Obrazek informacyjny o szczegółach konkursu o budowie sieci wolontariackiej

Znajdziesz nas również na: https://www.facebook.com/photo/?fbid=610898587911566&set=a.546575711010521

Scroll to Top