Cyberbezpieczni 2.0

O projekcie

Projekt skierowany jest do młodzieży z publicznych szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz ponadpodstawowych znajdujących się na terenie miasta Poznania. Celem niniejszego zadania jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci w aspekcie profilaktycznym, ekonomicznym oraz społecznym. Zrealizowana w ubiegłym roku edycja pomogła nagłośnić skale zjawiska jakim jest hejt i wesprzeć ofiary, które go doświadczyły.

Zajęcia edukacyjne

Przeprowadzone zostanie 80 godzin dydaktycznych.

Zajęcia pozwolą uczestnikom poznać m.in.:
—zagrożenia oraz konsekwencje związane z nadmiernym korzystaniem z nowoczesnych technologii;
—pozorne i rzeczywiste szanse rozwoju osobistego za pośrednictwem gier;
—fizyczne i psychiczne konsekwencje uzależnienia;
—ryzyka oraz ewentualne konsekwencje nawiązywania znajomości przez Internet;
—konsekwencje oraz przykłady nieroztropnej dystrybucji informacji w Internecie;
—jak rozpoznawać oraz zwalczać cyberprzemoc oraz hejt;
—problematykę mikropłatności i cyfrowego hazardu;
—najczęstsze oszustwa finansowe na platformach społecznościowych;
—istotę kryptowalut i ryzyka związane z inwestowaniem w sieci.

Projekt bez nazwy (1)

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 25 000 zł
Zadanie finansowane ze środków Miasta Poznań
Czas trwania: od 1 marca do 15 grudnia 2024 r.

Scroll to Top