Randkowanie w czasie epidemii

RANDKOWANIE W CZASIE EPIDEMII

Akcja #zostańwdomu sprzyja aktywnościom, na które do tej pory nie mieliśmy za dużo czasu. Z obserwacji instytucji chroniących prawa konsumentów m.in. UOKIK i Europejskiego Centrum Konsumenckiego wynika, że należy do nich randkowanie online. W marcu do ECK i UOKIK wpłynęło bardzo wiele skarg transgranicznych na portale randkowe (głównie z Niemiec i Luksemburga). Podstawowym problem konsumentów jest nieustannie automatyczne przedłużenie konta.

Większość portali randkowych stosuje mechanizm „automatycznego przedłużenia konta”. Oznacza to, że jeżeli klient nie prześle rezygnacji, konto jest samoczynnie odnawiane, wówczas z karty nieświadomego użytkownika pobrana zostaje opłata członkowska. Wiele osób zapomina, że samo usunięcie profilu nie prowadzi do wygaśnięcia subskrypcji!

Przepisy prawa co do zasady nie wykluczają jednak możliwości stosowania automatycznego przedłużenie konta (pozwala na to zasada swobody umów). Informacja musi być jednak przekazana konsumentowi przed zawarciem umowy.

Portale randkowe zachęcają do zakupu członkostwa łudząc klientów atrakcyjnymi cenami – uwaga reklamy najczęściej dotyczą tylko miesiąca! Po tym czasie jeżeli nie wypowiemy umowy, zostanie ona przedłużana na kolejny miesiąc lub 3 miesiące. Wówczas z karty płatniczej konsumenta zostaje już pobrana standardowa opłata ok. 200 zł lub 300 zł. Umowa może zostać przedłużona w taki sposób na kilka miesięcy, a często nawet na rok. Wszystkie warianty uzależnione są od wybranego abonamentu na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Warto jednak podkreślić, że serwisy randkowe w większości wypadków informują konsumentów o przedłużeniu konta, często nawet w kilku widocznych miejscach:

  • przy podawaniu numeru karty kredytowej;
  • w potwierdzeniu założenia konta;
  • w regulaminie (czasami nawet w pierwszym zdaniu).

Niektóre portale w regulaminie oświadczają, że informują swoich klientów o przedłużeniu umowy mailowo, na krótko przed terminem wypowiedzenia. Z informacji otrzymanych od konsumentów wynika jednak, że tytuł maila z powiadomieniem zawiera inną informację, a sam komunikat znajduje się w ostatnim zdaniu wiadomości.

W sytuacji wprowadzenia do systemu karty płatniczej lub kredytowej, system pobiera opłatę automatycznie. Jeżeli natomiast opłaciliśmy pierwsze członkostwo za pomocą przelewu bankowego lub na karcie nie posiadamy wystarczających środków, portal wysyła mailowe powiadomienie o obowiązku uregulowania płatności. Brak wpłaty skutkuje przekazaniem zadłużenia firmie windykacyjnej. Konsumenci wskazują, że wówczas kwoty do zapłaty są znacznie wyższe – mogą wahać się w granicach nawet 600 zł.

Jeżeli chcemy uniknąć automatycznego przedłużenia konta, musimy wypowiedzieć umowę w terminie i formie wskazanych w regulaminie!
Często jest tam jednak zastrzeżenie, że wypowiedzenie należy wysłać do 14 dni przed zakończeniem bieżącej umowy (subskrypcji). Problemem może okazać się sposób rozwiązania umowy. Serwisy randkowe wymagają nierzadko odręcznego podpisu posiadacza konta (można przesłać skan lub zdjęcie) oraz dostarczenia szczegółowych danych (login/ e-mail).

Warto także pamiętać, że jeżeli umowa zawierana jest przez Internet, to konsument ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, w której klient skorzystał już z zakupionej usługi, czyli np. założył konto i sprawdził profile innych użytkowników bądź wymienił się z nimi wiadomościami. Wówczas ustawowe prawo do „rozmyślenia się i rezygnacji” nie obowiązuje.

Scroll to Top