Fair Usage Policy – czyli ograniczenie roamingu w UE

FAIR USAGE POLICY – CZYLI OGRANICZENIE ROAMINGU W UE

Podczas podróży do innego kraju UE, konsumenci nie muszą ponosić żadnych dodatkowych kosztów za korzystanie ze swojego telefonu. Ma wtedy zastosowanie tzw. roaming po cenach krajowych. Za połączenia, wiadomości tekstowe i usługi transmisji danych konsumenci powinni zapłacić zgodnie z cennikiem krajowym. Ta sama zasada ma również zastosowanie, gdy odbieramy połączenia lub SMS-y za granicą.

Operatorzy telefonii komórkowej mogą jednak stosować tzw. politykę uczciwego korzystania (Fair Usage Policy), aby zapewnić wszystkim klientom korzystającym z roamingu dostęp do niego po cenach krajowych i czerpanie korzyści z tego systemu podczas podróży w UE. Oznacza to, że operator może stosować sprawiedliwe, uzasadnione i proporcjonalne mechanizmy kontrolne, aby zapobiec nadużywaniu tych zasad.

Poniżej kilka przykładów FUP w praktyce:

  1. Jeśli twoja umowa zawiera pakiet Internetu np. o pojemności 10 GB to możesz wykorzystać całość tego pakietu na wakacjach w innym kraju UE, ale pod pewnymi warunkami. Twój operator może wprowadzić limity na transmisję danych w roamingu, ale musi wyraźnie Cię o nich poinformować. Limit transmisji danych w roamingu może zostać zastosowany tylko w przypadku, gdy płacisz mniej niż 1 euro/GB.
  2. Twój operator może również wprowadzić limit transmisji przesyłu danych w roamingu w sytuacji, gdy zauważy niestandardowe zużycie. W praktyce oznacza to, że jeśli wykorzystanie pakietu danych w roamingu znacząco odbiega od twojej aktywności w na terenie kraju (np. odczyt z 3 ostatnich miesięcy), a umowa przewiduje taki mechanizm, operator może wprowadzić limitu i naliczać dodatkowe opłaty.
  3. W ramach polityki uczciwego korzystania operator może także przez okres 4 miesięcy monitorować i sprawdzać sposób korzystania z roamingu. Jeżeli w tym okresie konsument spędza więcej czasu za granicą niż we własnym kraju oraz jeżeli częściej korzysta z usług w roamingu niż z usług krajowych, operator może skontaktować się z konsumentem i poprosić o wyjaśnienie sytuacji. Konsument ma na to 14 dni. Jeśli klient nadal będzie spędzać więcej czasu za granicą niż we własnym kraju i jeśli nadal będzie częściej korzystać z usług w roamingu niż z usług krajowych, operator może zacząć naliczać dodatkową opłatę za wykorzystanie roamingu. Maksymalna wysokość dodatkowych należności (bez VAT) wynosi 0,032 euro za minutę wykonanego połączenia głosowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie PE i Rady ws. roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Scroll to Top