Bezpłatne poradnictwo dla konsumentów

BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA KONSUMENTÓW z terenu województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego

Seniorze, skręć w pr@wo! Kierunek: Bezpieczny Internet – to projekt realizowany przez naszą Fundację w ramach wieloletniego programu na rzecz osób starszych Aktywni+. Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach działań poradniczych prowadzimy dla beneficjentów (tj. seniorów uczestniczących w spotkaniach) bezpłatne poradnictwo konsumenckie w formie stacjonarnej, tele oraz wideo-porad.

 

W ramach poradnictwa konsumenci-seniorzy mogą uzyskać, oprócz klasycznej porady, także:

• pomoc w przygotowaniu pisma reklamacyjnego, po zapoznaniu się ze sprawą odpowiedni wzór. Dysponujemy bazą ponad 40 aktualnych wzorów pism konsumenckich, w szczególności: odstąpienie od umowy zawartej na odległość, reklamacja z tytułu rękojmi, reklamacja usługi kurierskiej, reklamacja błędnie naliczonej faktury, reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Konsument zostanie poinstruowany, jak właściwie uzupełnić wzór pisma, możliwe będzie również wspólne uzupełnienie z konsultantem;

• pomoc prawną w sporządzeniu pozwu przeciwko przedsiębiorcy lub innego rodzaju pisma procesowego w ramach toczącego się już postępowania sądowego z zakresu prawa konsumenckiego, np. zgłoszenie wniosku dowodowego, złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty;

W celu umówienia się na poradę stacjonarną lub video, a także w celu uzyskania porady w formie telefonicznej zapraszamy do kontaktu pod numerem: +48 730 336 909. Infolinia dostępna jest w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 12.00-17.00.

Porad stacjonarnych udzielamy w biurze Fundacji we Wrocławiu (ul. Kościuszki 35a, lokal 101) lub stacjonarnie w wybranym przez seniora ośrodku senioralnym z terenu województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Nasi eksperci posiadają samochody osobowe, które umożliwiają im dojazd do seniora w celu udzielenia porady.

Termin wideo-porady dla konsumentów, dla których porada telefoniczna okaże się być niewystarczająca (np. w przypadku konieczności pokazania dokumentów, szerszego opisu sprawy, podjęcia dodatkowych działań przez Oferentów) będzie ustalany z konsumentem indywidualnie, w czasie trwania dyżuru poradnictwa (tj. w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 12.00-17.00).

Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top