Warmińsko-Mazurscy Konsumenci. Edycja 2.0

Grafiki do postów (14)

O projekcie

Projekt Fundacji LexCultura pt. “Warmińsko-Mazurscy Konsumenci. Edycja 2.0” to kolejna odsłona projektu skierowanego do młodzieży (uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz seniorów (tj. osób w wieku 60+) z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt obejmuje zorganizowanie edukacyjnych spotkań, których celem będzie edukacja młodzieży i seniorów w zakresie aktualnych problemów konsumenckich oraz podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom.

Formy działań

W ramach zadania planowane jest

I. Zorganizowanie i przeprowadzenie 30 spotkań (godzin dydaktycznych tj. 45 min) skierowanych do młodzieży (uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych).

II. Zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie z instytucjami senioralnymi (tj. Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, ośrodki pomocy społecznej) 2 otwartych, dwugodzinnych spotkań skierowanych do seniorów.

Grafiki do postów (17)
Grafiki do postów (23)

Broszury

Jednym z założeń projektu jest stworzenie broszur edukacyjnych o podstawowych prawach konsumentów. Zawierać będą one kontakty przydatne w poszukiwaniu specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych świadczących pomoc prawną w skomplikowanych sprawach.

Broszury edukacyjne

Dla mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotujemy materiały edukacyjno-informacyjne. Będą one dostępne w tej zakładce.

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 12 200 zł
Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Czas trwania: od 1 kwietnia do 15 grudnia 2024 r.

Scroll to Top