Spotkania przy prawie. seniorzy debatują w sieci!

Projekt skierowany do seniorów mieszkających w Poznaniu, jego celem była integracja osób starszych poprzez aktywne uczestnictwo w edukacyjnych spotkaniach dotyczących aktualnych problemów konsumentów-seniorów.

W ramach zadania przeprowadzono 10 spotkań integracyjno-edukacyjnych połączonych z bezpłatnym poradnictwem prawnym z zakresu prawa konsumenckiego.

W ramach pierwszej części spotkania seniorzy mieli możliwość przedstawienia się, opisania swoich zainteresowań oraz podzielenia się z innymi uczestnikami, jak obecna sytuacja epidemiczna wpłynęła na ich życie. Później porozmawialiśmy o najczęstszych problemach konsumenckich, z jakimi seniorzy obecnie się spotykają. Ostatnia część spotkania była przeznaczona na darmowe poradnictwo prawne, aby każdy z uczestników mógł skorzystać z profesjonalnej porady prawnej.

Każdy z uczestników otrzymał również specjalnie przygotowany poradnik.

Ilość osób zaangażowanych w projekt: 8
Wartość projektu: 8 200 zł
Sposób finansowania: w całości przez Miasto Poznań
Czas trwania: od 1 marca do 24 maja 2021 roku.

Scroll to Top