Wrocław - miasto świadomych konsumentów

Projekt pt. “Wrocław – miasto świadomych konsumentów” skierowany jest do uczniów z wrocławskich szkół i polega na zorganizowaniu edukacyjnych zajęć dla młodzieży w zakresie aktualnych problemów konsumenckich, podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom, ze szczególnym naciskiem na sferę cyber-bezpieczeństwa oraz oszustw w Internecie. Zajęcia obejmą swoją treścią również najważniejsze zmiany w prawie konsumenckim, które weszły w życie od 01.01.2023 r. 

Dodatkowo, w każdej szkole uczestniczącej w projekcie przed realizacją zajęć dydaktycznych z uczniami, przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjno-promocyjne z kadrą pedagogiczną w celu zainteresowania nauczycieli szkół tematyką konsumencką, zapoznania ich ze scenariuszami i przebiegiem zajęć. 

W ramach zadania planowane jest: 

  1. zorganizowanie i przeprowadzenie do końca 2023 r . 120 godzin dydaktycznych skierowanych do uczniów uczęszczających do klas ósmych w szkołach podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
  2. zorganizowanie w każdej szkole uczestniczącej w projekcie spotkania informacyjno-promocyjnego z kadrą pedagogiczną.
  3. stworzenie i wydruk broszurki edukacyjnej, która zgodnie z założeniami dotyczyć będzie podstawowych praw konsumentów oraz zawierać będzie kontakty przydatne w poszukiwaniu specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych świadczących pomoc prawną w skomplikowanych sprawach (stacjonarnych podmiotów działających we Wrocławiu oraz ogólnopolskich instytucji pomagających konsumentom). W broszurze zostaną zawarte najważniejsze informacje dla młodzieży dotyczące zmian w prawie konsumenckim, jakie weszły w życie 1.01.2023 r.

Wartość projektu: 36 160 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Wrocławia
Czas trwania: od 1 marca do 30 listopada 2023 r.