WROCŁAW — MIASTO ŚWIADOMYCH KONSUMENTÓW ​

Projekt pt. “Wrocław – miasto świadomych konsumentów” skierowany jest do uczniów z wrocławskich szkół i polega na zorganizowaniu edukacyjnych zajęć dla młodzieży w zakresie aktualnych problemów konsumenckich, podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom, ze szczególnym naciskiem na sferę cyber-bezpieczeństwa oraz oszustw w Internecie. Zajęcia obejmą swoją treścią również najważniejsze zmiany w prawie konsumenckim, które weszły w życie od 01.01.2023 r.

 Dodatkowo, w każdej szkole uczestniczącej w projekcie przed realizacją zajęć dydaktycznych z uczniami, przeprowadzone zostanie spotkanie informacyjno-promocyjne z kadrą pedagogiczną w celu zainteresowania nauczycieli szkół tematyką konsumencką, zapoznania ich ze scenariuszami i przebiegiem zajęć. 

W ramach zadania planowane jest:

I. Zorganizowanie i przeprowadzenie do końca 2023 r . 120 godzin dydaktycznych skierowanych do uczniów uczęszczających do klas ósmych w szkołach podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

II. Zorganizowanie w każdej szkole uczestniczącej w projekcie spotkania informacyjno-promocyjnego z kadrą pedagogiczną.

III. Stworzenie i wydruk broszurki edukacyjnej, która zgodnie z założeniami dotyczyć będzie podstawowych praw konsumentów oraz zawierać będzie kontakty przydatne w poszukiwaniu specjalistycznych jednostek publicznych i pozarządowych świadczących pomoc prawną w skomplikowanych sprawach (stacjonarnych podmiotów działających we Wrocławiu oraz ogólnopolskich instytucji pomagających konsumentom). W broszurze zostaną zawarte najważniejsze informacje dla młodzieży dotyczące zmian w prawie konsumenckim, jakie weszły w życie 1.01.2023 r.

Scenariusz zajęć

Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższych wydarzeń w ramach projektu:

 • 21.04.2023 r. (pt) – ZSTiE we Wrocławiu – 7 godzin lekcyjnych
 • 25-26.04.2023 r. (wt) – ZS nr 1 we Wrocławiu – 14 godzin lekcyjnych 
 • 26.04.2023 r. (śr) – ZSTiE we Wrocławiu – 4 godziny lekcyjnych 
 • 26.04.2023 r. (śr) – Liceum Sztuk Plastycznych im. S. Kopystyńskiego we Wrocławiu – 3 godziny lekcyjne 
 • 09.05.2023 r. (wt) – SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz – 2 godziny lekcyjne 
 • 15.05.2023 r. (pn) – Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu – 6 godzin lekcyjnych 
 • 18.05.2023 r. (czw) – LO XV we Wrocławiu – 6 godzin lekcyjnych 
 • 19.05.2023 r. (pt) – LO X we Wrocławiu – 4 godziny lekcyjne
 • 22.05.2023 r. (pn) – LO XV we Wrocławiu – 7 godzin lekcyjnych 
 • 22.05.2023 r. (pn) – LO X we Wrocławiu – 5 godzin lekcyjnych
 • 23.05.2023 r. (wt) – LO X we Wrocławiu – 4 godziny lekcyjne
 • 23.05.2023 r. (wt) – Zespół Szkół Ekonomicznoogólnokształcących we Wrocławiu – 7 godzin lekcyjnych
 • 24.05.2023 r. (śr) – Zespół Szkół Logistycznych przy ul. Dawida – 6 godzin lekcyjnych
 • 24.05.2023 r. (czw) – LO XV we Wrocławiu – 3 godzin lekcyjnych
 • 25.05.2023 r. (czw) – LO X we Wrocławiu – 2 godziny lekcyjne
 • 25.05.2023 r. (czw) – LO XV we Wrocławiu – 6 godzin lekcyjnych
 • 26.05.2023 r. (pt) – Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu – 2 godziny lekcyjne 
 • 26.05.2023 r. (pt) – ZS nr 18 we Wrocławiu – 4 godziny lekcyjne
 • 26.05.2023 r. (pt) – LO X we Wrocławiu – 4 godziny lekcyjne
 • 05.06.2023 r. (czw) – LO XV we Wrocławiu – 6 godzin lekcyjnych
 • 06.06.2023 r. (wt) – Szkoła Podstawowa nr 96 – 5 godzin lekcyjnych
 • 19.06.2023 r. (pn) – Szkoła Podstawowa nr 71 – 3 godzin lekcyjnych
 • 28.09.2023 r. (pt) – Szkoła Podstawowa nr 97 – 2 godziny lekcyjne
 • 09.11.2023 r. (czw) – Szkoła Podstawowa nr 29 – 2 godziny lekcyjne
 • 14.11.2023 r. (wt) – Szkoła Podstawowa nr 17 – 2 godziny lekcyjne
 • 27.11.2023 r. (pn) – Szkoła Podstawowa nr 20 – 3 godziny lekcyjne
 • 28.11.2023 r. (wt) – Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 godzina lekcyjna

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 36 160 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Wrocławia
Czas trwania: od 1 marca do 30 listopada 2023 r.

Scroll to Top