Młodzież z prawem na cz@sie!

Projekt Fundacji LexCultura pt. "Młodzież z prawem na cz@sie" skierowany jest do uczniów z klas w ponadpodstawowych szkołach publicznych i niepublicznych z terenu całej Polski. Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu edukacyjnych spotkań, których celem będzie edukacja młodzieży w zakresie aktualnych problemów konsumenckich, podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom, ze szczególnym naciskiem na sferę cyberbezpieczeństwa oraz oszustw w Internecie. Treść merytoryczna zajęć oparta będzie o scenariusze zajęć wraz z symulatorem dostępnym na stronie www.konsument.edu.pl. W projekcie udział wezmą 123 szkoły z całej Polski, w których przeprowadzimy 980 zajęć z uczniami.

Wartość projektu: 250 092,05 zł
Zadanie finansowane ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Czas trwania: od 15 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rekrutacja do Projektu trwa!

Jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie lub uzyskać więcej informacji – uzupełnij formularz* lub zadzwoń: 730 336 909

*przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie

Contact Form Demo

Scroll to Top