SENIOR NA CZ@SIE! 2 ​

To już druga edycja projektu Fundacji LexCultura pt. “Senior na cz@sie!” skierowanego do seniorów (tj. osób w wieku 60+) z terenu województwa dolnośląskiego. Ze względu na duże zainteresowanie i bardzo pozytywny odbiór również w tym roku dzięki finansowaniu ze środków Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu przeprowadzimy edukacyjne warsztaty na temat bezpiecznego, odpowiedzialnego i efektywnego korzystania z Internetu i technologii cyfrowych oraz podstawowych praw, jakie przysługują seniorom w sieci.

W ramach zadania planowane jest:
A)  Zorganizowanie i przeprowadzenie 12 dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych skierowanych do dolnośląskich seniorów.
B)  Opracowanie i wydrukowanie edukacyjnego poradnika dedykowanego seniorom w zakresie tematyki zajęć z uwzględnieniem ostatnich zmian a prawie.

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 10 000 zł
Zadanie finansowane ze środków Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu
Czas trwania: od 1 marca do 30 listopada 2023 r.

Scroll to Top