Mazowszanie z prawem na cz@sie

Projekt skierowany jest do konsumentów zamieszkujących województwo mazowieckie (seniorów i młodzieży). W ramach projektu przeprowadzimy edukacyjne spotkania, których celem będzie edukacja w zakresie aktualnych problemów konsumenckich oraz praw, jakie przysługują konsumentom. Opracujemy także dedykowane młodzieży i seniorom poradniki, które zawierać będą m.in. przydatne wzory pism. Dodatkowo przygotujemy edukacyjne nagrania video, zawierające rozmowy z ekspertami pracującymi w urzędach centralnych zajmujących się ochroną praw konsumentów. Projekt pozwoli nam kompleksowo wesprzeć konsumentów w województwie mazowieckim.

Wartość projektu: 37 125 zł
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
Czas trwania: od 1 czerwca do 15 grudnia 2022 roku.