Mazowszanie z prawem na cz@sie

Mazowszanie z prawem na cz@sie” to projekt Fundacji skierowany jest do młodzieży (uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz seniorów (tj. osób w wieku 60+) z terenu województwa mazowieckiego.
Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu 
edukacyjnych spotkań stacjonarnych lub on-line. Celem projektu jest edukacja młodzieży i seniorów w zakresie aktualnych problemów konsumenckich oraz podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom.

W ramach zadania przeprowadzimy:
a) 71 spotkań skierowanych do młodzieży (uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych). 
b) 5 otwartych, dwugodzinnych spotkań skierowanych do seniorów. 

Wartość projektu: 37 725 zł
Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Czas trwania: od 1 czerwca do 15 grudnia 2022 r.

Scroll to Top