Mazowszanie z prawem na cz@sie - edycja 3.

Projekt Fundacji LexCultura pt. “Mazowszanie z prawem na cz@sie – edycja 3.” jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów z sukcesem zrealizowanych na rzecz konsumentów z województwa mazowieckiego. Projekt ma na celu poszerzenie świadomości oraz wzmocnienie wiedzy o prawach konsumenta wśród mieszkańców Mazowsza. Odbiorcami zadania, będzie młodzież ( tj. uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych), studenci oraz seniorzy (tzw. srebrni konsumenci). Aby kompleksowo osiągnąć zakładany efekt społeczny, koncepcja naszego projektu obejmuje różnorodne formy działań.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Formy działań

I. Dla młodzieży zorganizujemy 50 lekcji. W zależności od wieku uczniów, z uwagi na różnice w zainteresowaniach i poziom wiedzy (szerzej opisane w części dot. grupy docelowej) zajęcia będą prowadzone w oparciu o dwa scenariusze.

a)  Zajęcia z uczniami z klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas 1-2 szkół ponadpodstawowych będą kładły szczególny nacisk na kwestie związane z bezpiecznymi zakupami w sieci.
b)  Zajęcia z uczniami z klas 3-4 szkół ponadpodstawowych będą kładły szczególny nacisk na kwestie związane z bezpiecznymi finansami w sieci.

W ramach zadania, 5 lekcji zostanie poprowadzonych z uczniami należącymi do grupy osób ze szczególnymi potrzebami.

II. Dla studentów uczęszczających do mazowieckich uczelni wyższych zorganizujemy 5 seminariów/wykładów 90 minutowych poświęconych prawom konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem aktywności konsumenckiej w sieci. Wykład/seminarium będzie podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną, podczas której studenci będą z prowadzącymi rozwiązywali najciekawsze kazusy, czyli praktyczne problemy konsumenckie z jakimi większość z osób spotyka się na co dzień np. jak prawidłowo napisać reklamację zepsutego laptopa czy uszkodzonej przesyłki kurierskiej, jak rozwiązać problem oszustwa dot. inwestycji w kryptowaluty. 

III. Dla seniorów tj. osób w wieku 60+ zorganizujemy 10 otwartych, trzygodzinnych spotkań składających się z części wykładowej (2h) oraz poradniczej (1h), podczas której seniorzy będą mogli uzyskać wsparcie prawne w indywidualnych problemach konsumenckich. Zajęcia dotyczyć będą najistotniejszych kwestii konsumenckich związanych z osobami starszymi oraz nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez przedsiębiorców wobec srebrnych konsumentów.

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 43 300 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czas trwania: od 26 kwietnia do 15 grudnia 2023 r.

Scroll to Top