ŁOMŻA MIASTEM ŚWIADOMYCH KONSUMENTÓW​

Projekt pt. “Łomża miastem świadomych konsumentów” skierowany jest do młodzieży (uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz seniorów (tj. osób w wieku 60+) z Miasta Łomży.  Realizacja projektu  polegać będzie na  zorganizowaniu  edukacyjnych spotkań dla młodzieży i  seniorów w zakresie  aktualnych problemów konsumenckich oraz podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom.

W ramach zadania planowane jest:
A)  Zorganizowanie i przeprowadzenie 20 spotkań skierowanych do młodzieży (uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych oraz  ponadpodstawowych).
B)  Zorganizowanie i przeprowadzenie 2  otwartych, dwugodzinnych spotkań skierowanych do seniorów. Zajęcia te dotyczyć będą  najistotniejszych kwestii  konsumenckich  związanych z osobami starszymi.

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 5 500 zł
Zadanie finansowane przez Urząd Miejski w Łomży
Czas trwania: od 19 marca do 22 grudnia 2023 r.

lomza - logo
Scroll to Top