EKOnsumenci!

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Osieku przeprowadzone zostały zajęcia poświęcone świadomości ekologicznej. Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się m.in. kim jest konsument, jakie ma prawa oraz jak jego codzienne zakupy i wybory wpływają na stan środowiska. Każdy uczestnik otrzymał dyplom, dodatkowo zorganizowany został konkurs na EKOinicjatywę promomującą nowatorskie sposoby dbania o środowisko w codziennym życiu. Stworzony został również klip z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez uczestników. Zwieńczeniem wydarzeń było spotkanie z pisarzem bajek dla dzieci, poświęcone tematyce ekologicznej.

Wartość projektu: 8 330 zł
Sposób finansowania: w całości przez Narodowy Instytut Wolności - CRSO
Czas trwania: od 19 października do 10 grudnia 2021

Scroll to Top