Edukacyjne spotkania przy prawie

Projekt skierowany do konsumentów zamieszkujących województwo mazowieckie (seniorów i młodzieży). Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu edukacyjnych spotkań on-line, których celem była edukacja w zakresie aktualnych problemów konsumenckich oraz praw, jakie przysługują konsumentom.
W ramach zadania przeprowadziliśmy:
a) 5 otwartych spotkań dla seniorów;
b) 75 spotkań dla młodzieży.

W ramach projektu powstały dwie broszury edukacyjne dostępne w zakładce "Publikacje".

Wartość projektu: 35 200 zł
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
Czas trwania: od 20 maja do 31 grudnia 2021 roku.

Scroll to Top