CYBERBEZPIECZNI – 2. EDYCJA

[kliknięcie w grafikę przenosi do poradnika]

Do sukcesie projektu edukacyjnego w 2022 r. ruszamy z “Cyberbezpieczni – 2. edycja”. Projekt Fundacji LexCultura skierowany do młodzieży z publicznych szkół podstawowych (klasy 5-8) oraz ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu wrocławskiego. Celem niniejszego zadania jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci w aspekcie profilaktycznym, ekonomicznym oraz społecznym. Zeszłoroczna edycja projektu pt. “Cyberbezpieczni” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół, w efekcie wskaźniki dotyczące liczby zajęć, jak i uczestników wydarzeń, zostały przekroczone. 

Realizacja zadania obejmuje
A)   Przygotowanie i przeprowadzenie 27 godzin dydaktycznych dla min. 540 uczniów szkół publicznych z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci;
B)   Aktualizację graficzną oraz dystrybucję poradnika opracowanego w ramach zadania publicznego pt. “Cyberbezpieczni” w roku 2022 (dzięki współfinansowaniu projektu ze środków budżetu powiatu wrocławskiego);

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 8 875 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego
Czas trwania: od 1 kwietnia do 10 grudnia 2023 r.

Scroll to Top