Bezpieczni w sieci - zajęcia dla młodzieży z praw użytkowników cyberprzestrzeni

Projekt skierowany do młodzieży z publicznych szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu wrocławskiego.

Celem niniejszego zadania było podniesienie poziomu świadomości prawnej, w szczególności z zakresu prawa cyberprzestrzeni oraz zapewnienie bezpiecznej aktywności młodzieży w sieci. W ramach zadania przeprowadzonych zostało 35 zajęć dla 800 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z zakresu niebezpieczeństw związanych z aktywnością w Internecie.

Uczestnicy poznali podstawowe prawa dotyczące zawierania umów przez Internet; reguły bezpiecznego korzystania z Internetu, a także najczęstsze pułapki zastawiane na internautów; rodzaje oszustw na platformach społecznościowych; reguły bezpiecznego korzystania z aplikacji, w szczególności mobilnych.

Dodatkowo przygotowany został poradnik tematyczny (e-book) dotyczący cyberzagrożeń.

Wartość projektu: 10 000 zł
Sposób finansowania: w całości przez Samorząd Powiatu Wrocławskiego
Czas trwania: od 15 sierpnia do 12 listopada 2021

Scroll to Top