Mazowszanie z prawem na cz@sie – edycja 4.

Grafiki do postów (11)

O projekcie

Projekt pt. “Mazowszanie z prawem na cz@sie – edycja 4.” jest kontynuacją trzech poprzednich projektów z sukcesem zrealizowanych na rzecz konsumentów z województwa mazowieckiego. Celem zadania jest poszerzenie świadomości oraz wzmocnienie wiedzy o prawach konsumenta wśród mieszkańców Mazowsza.

Odbiorcy

Odbiorcami zadania, będzie młodzież (tj. uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz seniorzy (tzw. srebrni konsumenci). Aby kompleksowo osiągnąć zakładany efekt społeczny, koncepcja naszego projektu obejmuje różnorodne formy działań.

Grafiki do postów (19)
Grafiki do postów (5)

Formy działań

I. DLA MŁODZIEŻY
zorganizujemy 73 lekcji. W zależności od wieku uczniów, z uwagi na różnice w zainteresowaniach i poziom wiedzy (szerzej opisane w części dot. grupy docelowej) zajęcia będą prowadzone w oparciu o dwa scenariusze.

A) Zajęcia z uczniami z klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas 1-2 szkół ponadpodstawowych będą kładły szczególny nacisk na kwestie związane z bezpiecznymi zakupami w sieci.

B) Zajęcia z uczniami z klas 3-4 szkół ponadpodstawowych będą kładły szczególny nacisk na kwestie związane z bezpiecznymi finansami w sieci.

W ramach zadania, 5 lekcji zostanie poprowadzonych z uczniami należącymi do grupy osób ze szczególnymi potrzebami.

II. DLA SENIORÓW (tj. osób w wieku 60+)
zorganizujemy 5 otwartych, trzygodzinnych spotkań składających się z części wykładowej (2h) oraz poradniczej (1h), podczas której seniorzy będą mogli uzyskać wsparcie prawne w indywidualnych problemach konsumenckich. Zajęcia dotyczyć będą najistotniejszych kwestii konsumenckich związanych z osobami starszymi oraz nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez przedsiębiorców wobec srebrnych konsumentów.​

Materiały edukacyjne

Stworzone przez Fundację poradniki edukacyjne dla młodzieży i seniorów zostaną zaktualizowane i zamieszczone poniżej. W ramach projektu powstaną również grafiki informacyjno-edukacyjne, które pozwolą jeszcze skuteczniej edukować mieszkańców Mazowsza o bezpieczeństwie w sieci i o tym jak radzić sobie z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Grafiki do postów (13)

Materiały edukacyjne

Dla mieszkańców województwa mazowieckiego przygotujemy materiały edukacyjno-informacyjne. Będą one dostępne w tej zakładce.

Informacje o projekcie:

Wartość projektu: 40 210 zł
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czas trwania: od 1 maja do 15 grudnia 2024 r.

Scroll to Top