Nasz ekspert w grupie ds. uproszczeń prawnych dla trzeciego sektora

GRUPA DS. UPROSZCZEŃ PRAWNYCH DLA TRZECIEGO SEKTORA

12 czerwca w Sali im. Anny Walentynowicz w KPRM odbyło się inauguracyjne posiedzenie grupy roboczej ds. uproszczeń prawnych dla trzeciego sektora. Grupa została powołana przez Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszkę Buczyńską. Zadaniem grupy jest udoskonalenie przepisów dla trzeciego sektora. 

Prezes Fundacji LexCultura, Krzysztof Pławecki, został powołany na jednego z członków grupy.

“Istota działalności społecznej to czas, potencjał i zdolności osób, które chcą angażować się w sprawy lokalnych społeczności i realizować działania na rzecz dobra wspólnego. Mimo ogromnych dokonań w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego po ’89 roku, jest jeszcze wiele do zrobienia lub udoskonalenia. Jednym z obszarów wymagających dostosowania do aktualnych wymagań jest legislacja,” czytamy w zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw uproszczeń prawnych dla organizacji pozarządowych.

Następnie, “Istnieje potrzeba dokonywania systematycznego przeglądu regulacji prawnych pod kątem identyfikacji nadmiarowych procedur, które stanowią nieuzasadnione obciążenie, zarówno dla obywateli, jak i dla organizacji. Tak ustalone bariery administracyjne i prawne należy eliminować albo modyfikować je tak, aby były one bardziej przyjazne dla wszystkich, którzy chcą podejmować inicjatywy na rzecz współobywateli.”

Istnienie grupy przełożyć ma się na stworzenie płaszczyzny do rozwoju i sprawnego działania organizacji pozarządowych i innych podmiotów chcących działać w obszarze pożytku publicznego w Polsce.

Scroll to Top