Warsztaty edukacji prawnej

Wspólnie z placówkami oświatowymi oraz kulturalnymi prowadzimy darmowe warsztaty poświęcone edukacji prawnej użytkowników cyberprzestrzeni, w szczególności dot. praw konsumentów w Internecie, bezpieczeństwa danych osobowych, kradzieży tożsamości, phishingu, cyberprzemocy. Warsztaty przeznaczone są dla różnych grup odbiorców, w szczególności dla młodzieży oraz seniorów.

Jeśli chcesz, abyśmy zorganizowali takie warsztaty także u Ciebie, napisz do nas – fundacja@lexcultura.pl

Scroll to Top